O autorze
Muzykolog i krytyk muzyczny. Zajmuje się głównie muzyką XIX i pierwszej połowy XX wieku, a także jej recepcją. Z pasją poświęca się badaniom współczesnego teatru operowego. Był związany z poznańską redakcją „Gazety Wyborczej”, której był stałym recenzentem, publikował w Kwartalnikiem Kulturalnym „Opcje”, oraz "Ruchu Muzycznym". Chronicznie nie znosi dźwięku klawesynu i muzyki organowej, szczególnym uczuciem darzy muzykę Gustava Mahlera i Dymitra Szostakowicza. Członek Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym Uniwersytu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Humaniści z UAM badają operę. W Poznaniu powstało unikatowe w skali kraju Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym.

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka http://cbntm.amu.edu.pl/?p=421
Rozmowa z Elżbietą Nowicką, dyrektorem Centrum o jego historii, dokonaniach, celach i planach na przyszłość.

Jak powstało Centrum?

Nasze centrum oficjalnie zostało powołane do życia przez rektora UAM dwa lata temu, ale oczywiście nie powstało z niczego. Trzeba tu przypomnieć o kilkunastoletniej historii budowania, z jednej strony, dydaktyki uniwersyteckiej, a z drugiej naukowego spojrzenia na operę. Inicjatywa ta zrodziła się przy udziale kilku osób, przede wszystkim profesorów Dobrochny Ratajczakowej, Jana Stęszewskiego i Danuty Jasińskiej, a także młodszych pracowników ówczesnego zakładu muzykologii, zakładu wiedzy o teatrze oraz instytutu filologii polskiej. Wszystko zaczęło się od spotkań, nieformalnych seminariów,
podczas których usiłowaliśmy sprawdzić skuteczność badania dzieła operowego z różnych perspektyw - muzykologicznej, teatrologicznej, filologicznej. Po pewnym czasie te działania zostały zinstytucjonalizowane , powstała międzywydziałowa specjalizacja operologiczna, oferowana studentom studiów magisterskich ( dawniej – IV i V roku), skupiająca słuchaczy z kilku kierunków. Nawiasem dodam, że spośród uczestników specjalizacji wyrosło już kilku autorów doktoratów poświeconych operze ,z czego jesteśmy szczególnie dumni. To prawdziwy sukces, kiedy udaje się sprawić, że dydaktyka stymuluje badania, a badania wspierają dydaktykę.

Czy istnieją w Polsce podobne specjalizacje oferujące studentom taką ścieżkę naukowego rozwoju?

Nie, jesteśmy pod tym względem unikatowi. Co prawda w różnych ośrodkach rozwijają badania nad podobną tematyką, ale nie w takim zakresie i bez instytucjonalnego oparcia. Dzięki instytucji jaką jest nasze centrum możemy starać się o granty badawcze. W tej chwili właśnie realizujemy jeden znaczący grant, który pozwala nam na przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań poświęconych librettom operowym. W planach już mamy kolejne aspekty badań nad operą.

Co do tej pory udało się Państwu zrobić?

Przede wszystkim spotykamy się regularnie, prezentując wyniki naszych badań, są to doroczne seminaria librettologiczne, kolejne, trzecie już z kolei, rusza w poniedziałek, na które zapraszamy wszystkich głodnych tego rodzaju wiedzy. Lada moment ukaże się także nasza pierwsza książka. Nie mogę nie wspomnieć o innych formach naszej działalności. Organizujemy prelekcje, odczyty i warsztaty dla studentów. Tytułem przykładu wspomnę o warsztatach z Mariuszem Trelińskim ( w Warszawie i Wrocławiu), o wykładach dotyczących m.in. dramaturgii tanga argentyńskiego, wykonawstwa w najnowszych operach powstających w Europie i in. Ponadto nasi studenci wyjeżdżają na spektakle i biorą udział w forach i festiwalach poświeconych operze.


A jakie są plany Centrum?

Mamy w planie organizację kolejnych konferencji naukowych, publikację naukowych edycji librett, a także tłumaczenia obcojęzycznych tekstów poświęconych zagadnieniom opery, które będziemy udostępniać na naszej stronie. Oczywiście kontynuować będziemy warsztaty i spotkania z artystami. Chcemy też nawiązać bliższą współpracę z Akademią Muzyczną.Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka- Dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym, pracownik Zakładu Literatury Romantyzmu IFP UAM, autorka wielu artykułów o operze, w 2012 roku badaczka opublikowała książkę "Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery."
Trwa ładowanie komentarzy...